/ Allmänt /

Att bero på "en sväng"

Så tror jag att vi alla har olika definitioner på just "en sväng".
För en del är en sväng mellan 5-30 min och för andra är det 2-3 timmar till en dag.....