/ Allmänt /

Hur underbar du är...

Nu sover blommorna
du gav till mig en gång
jag har bäddat ned dom
i min enkla lilla sång
dom är alla vackra ord
som kärleken kan ge
dom skall tala om för mig
hur underbar du e`

Nu vilar minnena
du gav till mig en gång
dom har jag bevarat
i min enkla lilla sång
dom e alla drömmarna
som framtiden ska ge
dom ska tala om för mig
hur underbar du e

När munnen tappat orden
och när ögon ej kan se
och när öron ej kan höra
hur underbar du e`
då doftar ännu blommorna
och minnen lever kvar
jag behöver aldrig undra
jag vet hur underbar du e´

Aldrig blundar känslorna
du gav till mig en gång
nej dom skall jag bevara
i min enkla lilla sång
aldrig skall jag glömma
allt det vackra jag fick se
aldrig ska jag glömma 
hur underbar du e´...

För när munnen tappat orden
och när ögon ej kan se
och när öron ej kan höra
hur underbar du e`
då doftar ännu blommorna
och minnen lever kvar
jag behöver aldrig undra
jag vet hur underbar du e´